Login
Register
Начало

Как така

блога как така

Дамски Дънки

Важните неща при разкопаване на кладенец

Има три важни стъпки или процедури, които да следват, за оптимални резултати на копаене: избор на площадка, пробиване и тестване.

Изборът на площадка се отнася до процеса на самото проучване на подземните води.

По принцип, всеки трап, изкопан достатъчно дълбоко в земята ще осигури малко вода, поне в началото, но количеството на водата може да не е с достатъчен капацитет за в бъдеще.

Ниската доходност от кладенци може да бъде достатъчна за питейни нужди, но ако кладенец се копае с цел напояване, това е друг въпрос. Има научни методи за намиране на най-добрите места с висока доходност, но за тях са нужни специални техники, похвати и умения.

Процедурата за намиране на водни жилки: http://evrosonda.com/vodovzemane-pri-osobeni-uslovya-plitki-planinski-reki може да струва скъпо, но е добра идея да се започне с инвестиране в сондажни или оборудване за изкапване.

В някои случаи е най-добре да се направи справка с местен геологично център за потенциалните сладки водоеми.

Първата стъпка е да се намери оптималното място и професионални сондьори.

Съответното място трябва да бъде далеч от резервоари за гориво (най-малко 50 фута), септични системи (еднакви), пасища (100 фута), помийни ями, в общи линии всичко, което има потенциал за замърсяване на водоносния хоризонт (и най-малко 5 крачки от строителни обекти). Трябва да се избягва копаене на кладенци, където подпочвените води се появява в рамките на десет фута от повърхността на Земята.

Важно е още да се направи и консултация с местен отдел за строителство на сграда, тъй като в зависимост от местоположението, може да се изисква разрешение за строеж и също трябва да отговарят на определени стандарти в строителството.

След като намерите правилното място, вижте колко дълбоко трябва да се копае, за да се достигне водната жила.

В зависимост от водните нужди и степента на запълване, може да се вземе решение дали да се копае кладенец в съответното място или не.

Също така, трябва да се определи, каква може да достави кладенеца.

Водната система може да включва: помпи, филтри и тръбопроводи, заедно с резервоар или цистерна за съхранение на вода. Всичко това трябва да бъде изчислена и да отговарят на вашите специфични нужди. Също така, трябва да се провери качеството на водата, преди да започне първата копка. Ако се установи замърсяване с химикали, седимент, бактерии или други изкопаването на кладенец се обезсмисля.

Много е важно правилно да се определи доходността пропускателна способност. Ако инсталирате водна помпа със скорост на изпомпване, която превишава скоростта на потока и добива на съответната кладенеца, помпата ще работи на сухо и ще се повреди или изтощи бързо.

Изборът на най-подходящия метод строителство е следващата стъпка.

Специализиран изпълнител е може би най-доброто решение, както по отношение на ефективност, така и за спестяване на време.

Когато кладенецът е изкопан в него се монтира корпус. По този начин се получава достъп до всички примеси, получени от процеса на пробиване. Процедурата се нарича скок на изпомпване или разработване на кладенеца. Това ще даде ясна представа какво може да се очаква от вододобива в този кладенец в дългосрочен план и как най-добре водата да бъде по-чиста.

Също така е важно с изкопаването на кладенец да се предвидят мерки по неговата безопасност. Изграждане на тухлена стена около му ще предотврати аварии и ще подобри състоянието на канализацията.

Кладенецът е добра тактика за места, където няма пряк достъп до канализация или няма регулация в местността. Той е решение и ако искате свежа, чиста вода, която не е пълна с флуорид и хлор.